Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Հայ-ռուսական համալսարանի դասախոս, ՀՌՀ Առաջադեմ ծրագրային տեխնոլոգիաների կենտրոնի (CAST) ավագ գիտաշխատող

Աշխատում է CAST (Center of Advanced Software Technologies) գիտական կենտրոնում որպես ավագ գիտաշխատող։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու է։ Հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է ծրագրերի անվտանգության, վերլուծության խնդիրներ։ Նաև դասավանդում է Հայ-Ռուսական համալսարանում։

Works at CAST (Center of Advanced Software Technologies) scientific center as a senior researcher. Holds a PhD in physical and mathematical sciences. The range of interests includes software security and analysis issues. Also is a lecturer at the Russian-Armenian University.