ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ է, Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու։ Աշխատում է նաև «Քվանտ»

վարժարանում որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ և «Գազպրոմ-Արմենիա» ուսումնասպորտային համալիր

հիմնարկում որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ, մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչն է։ Մասնակցել է

պետական ավարտական և միասնական քննությունների տեստերի մշակման աշխատանքներին և ընթացիկ

գնահատումների մաթեմատիկայի հարցաշարերի նմուշների կազմման աշխատանքներին։