«Այբ» դպրոցի մաթեմատիկայի և ՏՀՏ առարկայախմբի ղեկավար, մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոնի ավագ լաբորանտ